NASZA WIZJA

Naszą wizją jest świat, w którym zwyciężają: tolerancja, współczucie i miłość

NASZA MISJA

Budowanie świadomości, że każdy z nas zasługuje na życie w poczuciu godności.

W CO WIERZYMY

Każdy z nas – dziecko, dorosły, senior – codziennie podejmujemy decyzje, które kształtują rzeczywistość. Mamy możliwość zadbania nie tylko o własną godność, ale także o godność innych poprzez to jak myślimy i działamy. Podejmując świadome decyzje możemy przyczynić się do zmiany świata na lepsze tak, aby ludzie wokół nas czuli i wierzyli w to, że ich życie to wartość sama w sobie.

Dla nas godność opiera się na trzech filarach:

  1. Prawo do godności ma każdy bez względu na wiek, kolor skóry czy wyznanie.
  2. Prawa człowieka stanowią o tym jak powinniśmy być traktowani.
  3. Nasze poczucie godności warunkuje to w jaki sposób traktujemy innych.

Światowy Dzień Godności skupia się przede wszystkim na punkcie trzecim: na sposobie w jaki traktujemy siebie samych i w jaki traktują nas inni.

Pięć podstawowych zasad godności spisanych przez Global Dignity:

  1. Każdy człowiek ma prawo do godnego życia.
  2. Godne życie to możliwość osiągnięcia pełni ludzkiego potencjału – wykształcenia, zdrowia, dobrej pracy, przyjaźni, miłości i poczucia bezpieczeństwa.
  3. Godność oznacza prawo do wolności w podejmowaniu istotnych decyzji życiowych i szacunek dla innych w  korzystaniu z tego prawa.
  4. Godność jednostki jest nierozerwalnie związana z godnością innych ludzi.
  5. Godność to podstawowa wartość motywująca wszelkie działanie.

Skontaktuj się z nami

Global Dignity Poland
u.l Mangalia 2A
02-758 Warszawa
tel : +48 662 178 531
email:info@globaldignity.pl

13 + 9 =

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu organizacji Dnia Godności w szkole/szkołach:

przesłania materiałów niezbędnych do przeprowadzenia Dnia Godności,
przesłania materiałów edukacyjnych związanych z Dniem Godności,
przesłania listu zapraszającego do kolejnej edycji Dnia Godności,
kontaktu celem ustalenia czy odbyły się obchody Dnia Godności zgodnie z planem,
przesłania Zaświadczenia/Dyplomu po realizacji przez szkołę Dnia Godności,
kontaktu bezpośredniego z osobą odpowiedzialną za organizację Dnia Godności w danej szkole.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Mediacap Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mangalia 2a, 02-758 Warszawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem w/w danych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż niezbędny do wykonania ww. celu Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Dane kontaktowe Administratora danych: ul. Mangalia 2a, 02-758 Warszawa, telefon: 662 178 531. (wersja pdfinfo@globaldignity.pl