REKRUTACJA NA Dzień godności 2022

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Dniu Godności. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Mediacap Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mangalia 2a, 02-758 Warszawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem w/w danych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż niezbędny do wykonania ww. celu Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych

Dane kontaktowe Administratora danych: ul. Mangalia 2a, 02-758 Warszawa, telefon: 661 178 531.