NASZA historia

HISTORIA GLOBAL DIGNITY NA ŚWIECIE

2006

W Davos, w Szwajcarii podczas Forum Ekonomicznego odbywa się pierwszy Dzień Godności, bierze w nim udział 120 uczniów jednej ze szkół. Sir Richard Branson, Biskup Desmond Tutu, Ambasador Andrew Young oraz Muhammad Ali podpisują Główne Zasady Godności. Peter Gabriel śpiewa dla uczniów i nauczycieli podczas warsztatów z okazji Dnia Godności.

2008

Światowy Dzień Godności obejmuje swoim zasięgiem ponad 6000 młodych ludzi w ponad 30 krajach na całym świecie.

2011

W Finlandii odbywa się pierwsze Forum Global Dignity przy udziale ponad 1,000 uczestników. Amartya Sen oraz Finnish Martti Ahtisaari dołączają do Rady Honorowej. Dave Stewart z grupy Eurythmics pisze utwór “Dignity Song”, który zostaje wykonany na żywo przez artystkę Nadirahx.

2014

Do Global Dignity dołącza kolejne 46 krajów oraz 5 organizacji partnerskich, tym samym Dzień Godności dociera do ponad 300,000 młodych ludzki na całym świecie. Dodatkowo idea trafia do obozów oraz społeczności uchodźców oraz młodych ludzi osadzonych w więzieniach.

2015

Global Dignity otrzymuje pierwszy grant o wartości 300,000 dolarów
z fundacji Angelici Fuentes.

2016

Światowy Dzień Godności świętuje swoje 10 lecie, już w ponad 70 krajach na całym świecie, tym samym obejmując swoim zasięgiem 480,000 młodych ludzi. Wiele krajów oraz organizacje partnerskie wydłuża obchody Dnia Godności oraz rozszerza zakres działania poprzez włączenie liderów obszaru edukacji, Ministerstw Edukacji czy sieci szkół.

2017

Global Dignity zatrudnia pierwszą Dyrektor Generalną oraz otwiera
w Nowym Yorku swoje pierwsze biuro.

HISTORIA GLOBAL DIGNITY POLAND

Polska inicjatywa Global Dignity czyli Dnia Godności rozpoczęła się w 2009 roku pojedynczą lekcją godności w łódzkim gimnazjum. Od tamtego czasu wraz z naszymi Ambasadorami rozmawiamy z uczniami o istocie godności i szacunku do niej, starając się wywołać w młodych ludziach refleksję na temat istotny tego tematu dla ich osobistych wyborów życiowych. Przez kolejne 9 lat nasze działania w Polsce mocno się rozwinęły, zwiększyły zasięg na cały kraj oraz zyskały wielu sojuszników. W roku szkolnym 2016/2017 dotarliśmy do ponad 100 szkół i ponad 5000 młodych ludźmi.

2009

Pierwsza Lekcja Godności w jednym z łódzkich gimnazjów.

2010

Idea Godności pojawia się w kolejnych szkołach w Warszawie oraz Łodzi. Wspierają nas ambasadorowie ludzie znani będący autorytetami.

2015

Wraz z 4 artystami z wytwórni Prosto przygotowany zostaje utwór mówiący o idei Godności, a młodzieży zostają udostępnione bity zachęcające do przygotowania własnego utworu. Nasze działania zostają objęte patronatem Rzecznika Praw Dziecka. Po raz pierwszy do wszystkich szkół
w Polsce trafia materiał pomagający nauczycielom i pedagogom przeprowadzić Lekcję Godności we własnym zakresie.

2016

Wprowadzamy temat przewodni na dany rok szkolny. W roku szkolnym 2016/2017 jest nim problem hejtu i mowy nienawiści. Wraz z grupą badawczą IQS przeprowadzamy badania obrazujące zjawisku hejtu wśród dzieci i młodzieży. W oparciu o wyniki badania opracowujemy materiały kierowane do: rodziców, nauczycieli i młodzieży pomagające radzić sobie
w sytuacji doświadczenia przez ucznia hejtu oraz warsztat, który nauczyciel może przeprowadzić w szkole ze swoją klasą. W dystrybucji materiałów pomaga nam Wydawnictwo Nowa Era, Amnesty International oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Docieramy do ponad 100 szkół i blisko 5 000 dzieci.

2017

Temat przewodni: „Różni, ale równi”, chcemy pokazać młodym ludziom, że każda różnica może być wzbogacająca i budująca dla społeczności, w której żyją, że bez względu na wszystkie różnice łączą ich te same prawa oraz podobne marzenia, potrzeby, obawy czy upodobania. Przygotowujemy film o tytule „Różni, ale równi”, który jest punktem wyjścia do dyskusji prowadzonej z uczniami w szkołach. W roku szkolnym 2016/2017 podobnie jak w roku poprzednim nasze działania zostają objęte patronatem Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka. W listopadzie 2017 roku Global Dignity Poland uzyskuje status fundacji.

W  roku 2017 dodatkowo nasze działania rozszerzają się o organizację
i obecność na debatach i konferencjach:

2018

 1. W Iszej połowie roku 2018 nadal koncentrujemy się na temacie akcpetacji różnorodności.
 • 24 kwietnia odwiedzamy I LO w Słupsku wraz z gościem specjalnym, którym jest Elsi Adajew. Spotknie uświetniła obecność prezydenta Miasta Słupsk Roberta Biedronia. więcej,
 • 20 czerwca swiętujemy Światowy Dzień Uchodzcy.  Dla uczniów szkół:  Szkoły Podstawowej nr 98 z Oddziałami Integracyjnymi,CLVI Liceum Ogólnokształcącego Integracyjnegooraz Zespołu szkół 59 ul Jana III Sobieskiego w Warszawie organizujemy spotkanie, którego goścmi specjalnymi są:
 • Pan Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Pani Elmira Abasbekowa – dziennikarka i tłumaczka, która doświadczyła wykluczenia ze względu na pochodzenie, pochodzi z Kirgistanu
 • Pan Paweł Cywiński – Redaktor magazynu „Kontakt”, współtwórca Uchodźcy
 • Pan Salar Farsi –właściciel kawiarni „Brunet kafe” na ul. Miodowej w Warszawie,
 • Pan Andrzej Stefański, koordynator ds. społecznych w Biurze RPO.
  więcej

2. 17 października odbywa się inauguracja kolejnego Dnia Godności. Temat przewodni to: “Empatia wychodzi na dobre”.

2019

 1. Konntynuujemy spotkania w szkołach, prowadzimy warsztaty koncentrując się na temacie empatii. 

Skontaktuj się z nami

Global Dignity Poland
u.l Mangalia 2A
02-758 Warszawa
tel : +48 662 178 531
email:info@globaldignity.pl

2 + 15 =

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu organizacji Dnia Godności w szkole/szkołach:

przesłania materiałów niezbędnych do przeprowadzenia Dnia Godności,
przesłania materiałów edukacyjnych związanych z Dniem Godności,
przesłania listu zapraszającego do kolejnej edycji Dnia Godności,
kontaktu celem ustalenia czy odbyły się obchody Dnia Godności zgodnie z planem,
przesłania Zaświadczenia/Dyplomu po realizacji przez szkołę Dnia Godności,
kontaktu bezpośredniego z osobą odpowiedzialną za organizację Dnia Godności w danej szkole.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Mediacap Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mangalia 2a, 02-758 Warszawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem w/w danych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż niezbędny do wykonania ww. celu Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Dane kontaktowe Administratora danych: ul. Mangalia 2a, 02-758 Warszawa, telefon: 662 178 531. (wersja pdfinfo@globaldignity.pl