MEDIA

w polsce

04.04.2018 
Przesłanie Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara z okazji 50 rocznicy śmierci Martina Luthera Kinga.

Skontaktuj się z nami

Global Dignity Poland
u.l Mangalia 2A
02-758 Warszawa
tel : +48 662 178 531
email:info@globaldignity.pl

10 + 14 =

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu organizacji Dnia Godności w szkole/szkołach:

przesłania materiałów niezbędnych do przeprowadzenia Dnia Godności,
przesłania materiałów edukacyjnych związanych z Dniem Godności,
przesłania listu zapraszającego do kolejnej edycji Dnia Godności,
kontaktu celem ustalenia czy odbyły się obchody Dnia Godności zgodnie z planem,
przesłania Zaświadczenia/Dyplomu po realizacji przez szkołę Dnia Godności,
kontaktu bezpośredniego z osobą odpowiedzialną za organizację Dnia Godności w danej szkole.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Mediacap Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mangalia 2a, 02-758 Warszawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem w/w danych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż niezbędny do wykonania ww. celu Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Dane kontaktowe Administratora danych: ul. Mangalia 2a, 02-758 Warszawa, telefon: 662 178 531. (wersja pdfinfo@globaldignity.pl